MVH-Kiinteistöt Oy:n Kouvolan työmaa käynnissä

Kiinteistöosakeyhtiö Kouvolan Oiva:n rakennustyöt ovat päässeet suotuisan syyssään avustamana hyvään vauhtiin. Rakennusurakointi S. Syrjänen Oy:n urakoimien tukiasuntojen perustukset alkavat muotoutua. Työmaalla toivotaan, että kuivaa syksyä riittää vielä rungon nostoon asti. Työmaataulua odotellaan lähiaikoina työmaan kulmalle kertomaan hankkeen osapuolista ohikulkijoille. Tukiasunnot nousevat Rannikkotielle Kouvolan Kuusankoskelle, paikallisten tunteman Kyminympyrän läheisyyteen.

 

MVH-Kiinteistöt Oy investoi Mikkeliin ja Kouvolaan

MVH-Kiinteistöt Oy on solminut sopimukset kahden uuden kiinteistöhankkeen rakennuttamisesta.

Mikkeliin rakennettavasta kehitysvammaisten palvelu- ja tukiasuntokohteesta allekirjoitettiin urakkasopimus Sievitalo Hyvinvointitilat Oy:n kanssa 29.8.2018. Keväällä 2019 valmistuva kiinteistö on vuokrattu Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:lle.

Aspa Palvelut Oy:n kanssa solmittiin 30.8.2018 vuokrasopimus Kouvolaan rakennettavasta 16 asunnon rivitalohankkeesta. Aspa Palvelut Oy edelleenvuokraa asuntoja asiakasryhmiensä itsenäiseen asumiseen. Kohde valmistuu kesällä 2019 ja sen toteutuksesta vastaa Rakennusurakointi S. Syrjänen Oy.

Investointien yhteisarvo on noin 4,5 m€.

 

 

MVH-Kiinteistöt Oy:lle kohteet Kuopioon ja Nokialle

MVH-Kiinteistöt Oy ja Sievitalo Hyvinvointitilat Oy allekirjoittivat 9.5.2018 urakkasopimukset Kuopioon ja Nokialle toteutettavista lastensuojeluhankkeista. Talot valmistuvat vuoden 2018-2019 vaihteessa.

Lastensuojelun käyttöön rakennettavat uudiskohteet kasvattavat MVH-yhtiöiden kiinteistösalkun käyttäjäpohjaa: ennestään MVH:n kohteiden käyttäjäryhmiä ovat kehitysvammaiset, ikäihmiset, mielenterveyskuntoutujat.

– Lapset ja nuoret ovat meille käyttäjäryhminä uusia, mutta tämä on luontevaa jatkoa yrityksemme laajentumiselle, sanoo MVH:n toimitusjohtaja Kimmo Vanhala.

Urakkasopimusten myötä MVH:n valtakunnallinen rakennuttamis- ja sijoitustoiminta laajentuu kahdelle uudelle paikkakunnalla. Nyt MVH:lla on kohteita yhteensä 11 kaupungissa.

 

 

MVH remontoi Kotkan Eskolassa

MVH tekee sisäilmakorjauksia Kotkan Villa Eskolan nk. intervalliosalla lokakuun aikana.

Tilojen sisäilman on epäilty sisältäneen pieniä määriä villapölyä ja mahdollisia terveydelle haitallisia orgaanisia hiukkasia, jonka vuoksi MVH on ryhtynyt korjaustoimiin.

Korjaustyössä poistetaan mineraalivillaa sisältävät rakenteet maanvastaisilta seiniltä sekä muilta osin tiivistetään rakenteet niin, ettei ilmastoinnin ja ulkoilman painesuhteiden vaihtelut pääse missään olosuhteissa tuomaan seinärakenteista epäpuhtauksia sisäilmaan.

Korjaustyön yhteydessä paikallistettiin myös ei-toivotun kosteuden lähde. Tämän seurauksena vanha ulkoporras puretaan ja uusitaan sekä seinän vedeneristeet rakennetaan asianmukaisiksi (kuva). Kostunut seinärakenne on kuivattu ennen muita korjauksia.

Rakennustyöt urakoi Kymenlaakson Rakennus Oy.

 

 

MVH:lle uusia kohteita erityisryhmille

MHV:lle valmistui kevään aikana kaksi uutta asuintaloa erityisryhmien tarpeisiin.

Maaliskuun lopussa käyttöönotettiin Jyväskylässä Mehiläisen operoima Villa Kangas. Kohteeseen muuttaa Suolahdessa toimivat Ykköskodit Toivo ja Tyyne. MVH-Asunnot Oy omistaa Huhtasuolla sijaitsevan kiinteistön, ja sen ovat rahoittaneet  Suomen Kuntarahoitus sekä Asumisen Rahoitus- ja Kehittämiskeskus ARA. Kohteen on urakoinut Peab Oy ja valvonnasta vastasi PH-Rakennuttajapalvelu Oy .

Oulussa valmistui vapun kynnyksellä MVH-Kiinteistöt Oy:n omistama vapaarahoitteinen Kiinteistöosakeyhtiö Oulun Maininki. Mainingissa on 20 asuntoa kehitysvammaisten erityisasumisen tarpeisiin ja kohteen palveluista vastaa Caritas Palvelut Oy. Kohteen toteutuksesta on vastannut Peab Oy ja rakennuttamistöistä sekä jatkossa kiinteistön ylläpidosta huolehtii Oulun Moniasunnot Oy.