MVH remontoi Kotkan Eskolassa

MVH tekee sisäilmakorjauksia Kotkan Villa Eskolan nk. intervalliosalla lokakuun aikana.

Tilojen sisäilman on epäilty sisältäneen pieniä määriä villapölyä ja mahdollisia terveydelle haitallisia orgaanisia hiukkasia, jonka vuoksi MVH on ryhtynyt korjaustoimiin.

Korjaustyössä poistetaan mineraalivillaa sisältävät rakenteet maanvastaisilta seiniltä, sekä muilta osin tiivistetään rakenteet niin, ettei ilmastoinnin ja ulkoilman painesuhteiden vaihtelut pääse missään olosuhteissa tuomaan seinärakenteista epäpuhtauksia sisäilmaan. Korjaustyön yhteydessä paikallistettiin myös ei-toivotun kosteuden lähde. Tämän seurauksena vanha ulkoporras puretaan ja uusitaan, sekä seinän vedeneristeet rakennetaan asianmukaisiksi (kuva). Kostunut seinärakenne on kuivattu ennen muita korjauksia.

Rakennustyöt urakoi Kymenlaakson Rakennus Oy.

 

 

Uuteen vuoteen uudella ilmeellä

Niin nykyiset kuin suunnitteilla olevat kotimme kehittyvät, kun uusia kohteita rakennutetaan ja teknologia uudistuu. Saamme kokemuksia talojemme asukkailta, niissä töitä tekeviltä ammattilaisilta, kiinteistön ylläpidolta, rakentajilta, suunnittelijoilta ja viranomaisilta. Haluamme oppia näistä kokemuksista, jotta talossa asuvan ihmisen eli asiakkaamme asuminen olisi mahdollisimman vaivatonta, mukavaa ja turvallista.

Asiakaskokemusten ja meitä ympäröivän tekniikan uudistumisen ansiosta huomasimme, että MVH:n nettisivut olivat tulleet tiensä päähän. Tuli aika uudistaa käyttöliittymät ja ilme vastaamaan tämän päivän toimintatapaamme ja päätuotettamme – omistamiamme koteja.

Työn tulokset ovat nyt teidän ruuduilla. Sivustojen kävijöille uudistusten pitäisi näkyä paitsi uutena ilmeenä, myös helppokäyttöisyytenä työpöydän ohella mobiililaitteilla. Meille MVH:ssa uudistus tarkoittaa erityisesti helppoa hallittavuutta, sillä parhaankin sivuston tulee elää muutosten mukana. Tätä ominaisuutta tuomme myös kiinteistöihimme nykyaikaisen tekniikan avulla.

Toivon, että te asiakkaina, yhteistyökumppaneina tai satunnaisina vierailijoina antaisitte meille palautetta ja ideoita sivujemme pitämiseksi kiinnostavina ja helppokäyttöisinä.

Kuten useimmissa hankkeissa, myös tässä uudistustyössä tarvitsimme omien alojensa parhaita voimia tuomaan erikoisosaamista projektiin. Suuret kiitokset Marialle ja Hennalle, joiden työpanos teki tämän projektin mahdolliseksi!

Parhain terveisin,

**Kimmo

Sivuston toteuttivat:
  • Maria Mäkinen, viestinnän asiantuntija: ulkoasu ja sisällön tuottaminen
  • Henna Vainiola, Niola Oy: tekninen toteutus
 

Oulun Pateniemeen asuntoja kehitysvammaisille

MVH-Kiinteistöt Oy toteuttaa Ouluun asuntoja kehitysvammaisille. Kohteen palveluntuottajana toimii Caritas Palvelut Oy.  Kiinteistöosakeyhtiö Oulun Maininki:in rakentuu 15 nykyaikaista asuntoa yhteistiloineen sekä tiloja palveluntuottajalle. Hankkeen KVR-urakasta vastaa Peab Oy. Kohteen rakennustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat keväällä 2017.